Service & Privacy Beleid

Service Voorwaarden & Privacybeleid

Dit zijn onze algemene LX-(service)voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die deze pagina bevatten, van toepassing op elke offerte en overeenkomst die wij, LX MATTEN (met KvK-nummer: 51730855), met jou sluiten. Mocht je vragen hebben hierover, neem dan gerust met ons contact via contact@lxmatten.com.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Bij een aankoop stem je ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Producten

 1. Wij verkopen entreematten via onze webshop op www.lxmatten.com.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties en andere gegevens over de producten zijn een indicatie. LX MATTEN kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 3. Alle producten worden op maat gemaakt en kunnen daarom verschillen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden op onze website over designs, foto’s en andere informatie over een product.
 4. Alle offertes van LX MATTEN zijn vrijblijvend en niet bindend bij onjuistheden. Een aanbod bestaat uit een omschrijving van een product en diensten.
 5. De bestelling wordt voltooid als we de volledige betaling hebben ontvangen.

Artikel 2 – Bestellingen

 1. Als je een bestelling plaatst via de webshop dien je jouw gegevens in te vullen (naam en adres). Je bent hierbij zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.
 2. Nadat je een bestelling hebt geplaatst stuurt LX MATTEN een bevestiging daarvan per email. Deze kan ook in je spam-folder terechtkomen.
 3. LX MATTEN mag een verzoek tot wijziging van een product weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden (zoals wijziging van een op maat gemaakt product).

Artikel 3 - Betalingen

 1. De prijs van de producten staan inclusief btw in onze webshop aangegeven. 
 2. U kunt in onze webshop betalen met de service van Shopify payment; iDEAL, PayPal, Apple Pay en creditcard.
 3. De consument gaat met het online bestelproces een betalingsverplichting aan als hij akkoord gaat met de bestelling. 

Artikel 4 - Leveringen

 1. Het product wordt via DPD bezorgd. 
 2. DPD levert het product af op het adres dat bij de bestelling is opgegeven. Je kunt het adres niet meer kosteloos wijzigen als wij de order hebben doorgegeven aan de producent en de order al verwerkt is.
 3. LX MATTEN is niet aansprakelijkheid voor schade door transport vanaf de eerste deur/eerste ingang.
 4. De koper dient aanwezig te zijn tijdens levering. Als de levering niet is gelukt raden wij aan om contact op te nemen met DPD. 
 5. De bezorging kan door verkeersomstandigheden of andere onverwachte ontwikkelingen buiten de gegeven tijdsindicatie plaats vinden.
 6. Mocht je niet tevreden zijn over de manier waarop de producten zijn vervoerd, dan kun je contact opnemen met DPD. 
 7. De leveringstermijnen in de bevestiging van de bestelling zijn indicatief. Wij doen ons best om de bestelling snel te leveren. Als de bestelling vertraagd is, kun je contact opnemen via contact@lxmatten.com. We garanderen dat de bestelling uiterlijk 10 weken na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kun je ons verzoeken om (a) het bedrag dat voor het product betaald hebt meteen terug te storten en de order te cancellen.
 8. Wij kunnen geen producten verzenden naar postbussen. 
 9. Zichtbare schade aan de goederen moet meteen aan DPD worden gerapporteerd bij het ontvangen van het pakket. Verborgen transportschade moet aan DPD worden gemeld zodra het wordt ontdekt.

Artikel 5 - Wijziging Leveringsdatum

Je kunt een wijziging in leveringsdatum afstemmen middels DPD via de 14-cijferige trackingscode die je van ons ontvangt. We kunnen je ook proberen te helpen als je meteen mailt na de bestelling via contact@lxmatten.com. 

Artikel 6 - Retour

 1. De mogelijkheid tot retour geldt niet voor op maat gemaakte producten zoals omschreven in lid 2.
 2. Producten die op maat gemaakt worden naar aanleiding van de specificaties (zoals de gewenste maat en design) kunnen niet geretourneerd worden. Hieronder valt ons gehele assortiment van entreematten die wij speciaal laten ontwikkelen per order. 

Artikel 7 – Garanties

 1. LX MATTEN garandeert dat de producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering kunnen worden gesteld. Klachten over materiaal- of productiefouten worden uiteraard in behandeling genomen.
 2. Je hebt een garantie van 2 maanden op producten mits alle gebruiks- en onderhoudsinstructies zijn opgevolgd en uitgevoerd. 
 3. De garantie geldt niet wanneer het product verkeerd wordt gebruikt.
 4. De garantie geldt ook niet als een gebrek ontstaat door omstandigheden waar LX MATTEN niets aan kan doen.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de producten gaat pas over op u nadat het gehele bedrag door jou is betaald.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor verkeerde productinformatie op de website
 2. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door gebruik van het product. Het recht op schadevergoeding zal in ieder geval nooit hoger zijn dan het bedrag van het bestelde en betaalde product.
 3. Bij gebruik van het product buiten Nederland, dien je zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik in het betreffende land en of de producten voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Niemand mag hier inbreuk op maken.

Artikel 11 – Overmacht

 1. LX MATTEN hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. LX MATTEN kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 3 maanden dan mogen beide partijen de opdracht ontbinden, zonder dat zij schadevergoeding verplicht zijn.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar service@lxmatten.com. Wij zullen jouw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat wij de klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen vijf dagen een bevestiging van de klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling. 
 2. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal LX MATTEN de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door u vervangen, herstellen of vergoeden. Als u een klacht later meldt dan 2 maanden na levering, komt u geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 13 - Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.

Privacybeleid
Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.lxmatten.coml (de "Website") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten"). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "Relevante Wetgeving")

Jonger dan 16 jaar
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website , gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan Als je er voor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet aan jou leveren. Verder zullen we persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam
 • Je leeftijd
 • Je geslacht
 • Je adresgegevens
 • Je woonplaats
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je IP-adres
 • Je betaalgegevens

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die je gebruikt
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De service provider waarmee jij internettoegang hebt

Login
Op je account slaan we de volgende gegevens op: wachtwoorden en de gebruikersnaam. Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook - voor het gebruiksgemak van je eigen account - de gegevens van eerdere bestellingen.

Social media
Als je social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op je social media-account.

Als je aangeeft een artikel leuk te vinden, verschijnt dat artikel op je social media-account als je bent ingelogd. Als je op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt je browser bepaalde informatie naar de aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Prijsvragen
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij de volgende gegevens van jou: e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats en telefoonnummer. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

Nieuwsbrief
LX MATTEN biedt nog geen nieuwsbrieven aan, maar bewaard wel e-mail adressen. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij toekomstige communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Bestellingen
Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van je bestelling verstrekken wij aan onze producent noodzakelijke persoonlijke gegevens voor levering.

Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. 

Bewaartermijn
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

 • jouw artikelen in het winkelwagentje bewaard blijven
 • je ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen
 • je veilig winkelt bij LX MATTEN
 • je reviews kunt lezen en schrijven
 • de website snel is
 • we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen
 • we verbeteringen kunnen testen
 • we je persoonlijk kunnen adviseren op basis van wat je eerder hebt gekocht en/of bekeken
 • je producten kunt delen via social media zoals Facebook en Google
 • je optimale lokale informatie krijgt

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Ook met aanvragen met betrekking tot naleving van de AVG. 

Contact
LX MATTEN
Gerard Doustraat 132 HS
1073 VX Amsterdam

E-mail: service@lxmatten.com
KvK-nummer: 51730855